PROOF | internal & employer branding

READ THE ENGLISH VERSION

Top geeft niet het goede voorbeeld

Vijf concrete succesfactoren om dat wel voor elkaar te krijgen.
Laten we beginnen met het goede nieuws. Twintig procent van de interne communicatieprofessionals is tevreden over het voorbeeldgedrag van de eigen top. Het mindere nieuws is dat vijfenvijftig procent vindt dat de top niet het goede voorbeeld geeft. Dit alles blijkt uit het net verschenen trendonderzoek Interne Communicatie 2017.

De cijfers verbazen ons helemaal niets. Het is ook de reden waarom de mate van betrokkenheid en alignment van medewerkers in veel organisaties nog steeds bedroevend laag is. Leidinggevenden hebben een cruciale rol als het gaat om alignment. Als zij niet uitdragen waar de organisatie voor staat en voor gaat, hoe kunnen ze dan verwachten dat hun medewerkers dat wel doen? Toch?

Gelukkig zien we steeds vaker goede bottom-up activaties ontstaan die alignment versterken. Bij onze eigen opdrachtgevers merken we dat die initiatieven alleen standhouden als de top ze toejuicht en dat ook blijft doen. Helaas zien we dat als de samenstelling van directies verandert ook vaak de zeer goede initiatieven verdwijnen. Toch is de trend dat het steeds beter gaat. Langzaam. Maar wel zeker.

Uit onze ervaringen die we hebben opgedaan in diverse alignmenttrajecten, destilleerden we vijf succesfactoren: zo kun je directies het beste benaderen, inzetten en adviseren.

De top is één team – betrek de directieleden bij het ontwikkelen van het organisatieverhaal en zorg ervoor dat zij er achter staan. Alleen dan kunnen ze hier als team ook invulling aan geven en uitstralen dat ze samen gaan voor het gemeenschappelijke doel. Belangrijk hierin is dat ze zich bewust zijn van hun voortrekkersrol. Dit klinkt simpel, maar is in veel gevallen nog een uitdaging.

De top is open en benaderbaar – zorg dat de directie zichtbaar is en het vertrouwen van managers en medewerkers heeft. Dat ze op een meer persoonlijke, gelijkwaardige manier communiceert. En dat ze open staat voor dialoog en daar ook belang aan hecht. Een directie die voor medewerkers meer voelt als ‘onderdeel van het team’, creëert meer betrokkenheid en motivatie dan directies die op afstand blijven. Natuurlijk hangt de positionering van de directie af van de organisatie, cultuur en structuur, maar feit blijft dat de moderne medewerker meer en meer waarde hecht aan horizontalisering en transparantie.

Geef medewerkers de tijd en de ruimte – de directie heeft een enorme kennisvoorsprong op medewerkers als het gaat om de strategie. Geef medewerkers, maar ook managers, de tijd en ruimte om zich het verhaal eigen te maken, om te bedenken wat het verhaal voor hun eigen dagelijkse praktijk betekent en om er mee te experimenteren. Dat betekent dat de directie vertrouwen moet geven. Empowerment is niet voor niets een veelgebruikt woord.

 Luister en koppel terug – in dit punt ligt een grote uitdaging van Communicatie en HR. Ga het gesprek aan. Dat betekent niet alleen luisteren naar de input van medewerkers, maar ook actief terugkoppelen. Wat wordt er gedaan met alle feedback? Alleen wanneer er iets gebeurt met hun feedback, zijn medewerkers gemotiveerd om actief te blijven en opnieuw bijdragen te leveren. Het gebeurt nog te vaak dat resultaten van bijvoorbeeld een medewerkerstevredenheidsonderzoek niet worden gedeeld, laat staan dat er wat mee wordt gedaan.

 Houd het niet alleen bij overbrengen van strategie – houd de top zichtbaar en actief, ook na het overbrengen van de strategie. Zorg ervoor dat alignment op de agenda van de directie blijft.

Een mooi voorbeeld waar we de succesfactoren volgden, is Ziggo op z’n kop.
In Ziggo op z’n kop staan medewerkers centraal. Zij zijn degene die de klant beter kunnen helpen; zij zijn het die de klant iedere dag aan de telefoon hebben, en weten wat er speelt. Om de klantervaring te verbeteren, zetten zij de organisatie letterlijk en figuurlijk op z’n kop: een werkwijze waar teamleads klantmedewerkers faciliteren, managers teamleads en directors managers. Medewerkers die dagelijks klantcontact hebben, zetten Ziggo zo in hun kracht om een betere klantervaring te genereren. Zij zijn het belangrijkst in Ziggo op z’n kop. Bekijk hier de Ziggo op z’n kop case.

Kortom: bottom-up activeren en vanuit de top alle support bieden.

Bea Aarnoutse is managing partner van PROOF en auteur van Alignment 2.0.

Veemarkt 135
1019 CC Amsterdam
The Netherlands

+31 20 521 39 80
info@proof.nl
46 New Broad Street
London, EC2M 1JH
United Kingdom

info@proof-agency.com
Keep in touch with us