PROOF | change communication & employee alignment

READ THE ENGLISH VERSION

Reboarding van medewerkers: 5 vragen en 5 tips

Reboarding is onderdeel van de employee journey. En toch voor veel mensen nog een onbekend begrip. Zeker nu, in coronatijden, gaan we deze term vaak terug horen. ‘Het gaat namelijk om het meenemen van medewerkers in de transitie naar een nieuwe realiteit. En dat is waar veel organisaties nu voor staan. We passen reboarding dagelijks toe in de praktijk. Het is niet nieuw, maar vraagt wel de juiste aanpak aldus Wenda Bolink en Sascha Becker, auteurs van het boek ‘De employee journey’. In dit artikel delen Wenda en Sascha de nieuwste reboarding inzichten en tips.
 1. Wat verstaan jullie onder reboarding?
  ‘In ons boek hebben we de volgende definitie: alle activiteiten en initiatieven die helpen om medewerkers te begeleiden bij de transitie van a naar b en ze te alignen.’, aldus Wenda Bolink. ‘Het is een begrip dat we vaak gebruiken bij verandertrajecten. In tijden van verandering is extra aandacht voor alignment noodzakelijk: neem medewerkers mee in de nieuwe realiteit, manage hun verwachtingen en help ze om tijdens en na de transformatie succesvol te blijven.’
 2. Waarom is het juist nu van belang?
  Sascha Becker: ‘Door corona werken heel veel organisaties op een andere manier dan ze gewend zijn. Er ontstaat een nieuwe realiteit. En is de corona straks achter ons, dan keren veel organisaties waarschijnlijk niet terug naar hoe het ‘vroeger’ was. Dan is het zaak om leidinggevenden en medewerkers mee te nemen in de nieuwe organisatie. De ervaring leert dat je daarbij rekening moet houden met de rouwcurve, ofwel de verandercurve. Bij grote veranderingen neem je namelijk ook afscheid: van de situatie zoals die was. Dat is wat we straks ook moeten doen. En waar we nu al mee moeten beginnen.’
 3. Wat is de rol van de top en van de leidinggevenden?
  Wenda Bolink: ‘De top en leiders van de verandering lopen altijd een aantal stappen voor op medewerkers. Het is belangrijk dat zij zich realiseren dat medewerkers tijd nodig hebben om de verschillende fases van de verandercurve te doorlopen. Aandacht voor emoties, behoeften en wensen van medewerkers is en blijft belangrijk. Zodat ze hen gedurende de verandering kunnen ondersteunen met relevante initiatieven en interventies die hen helpen op weg naar de nieuwe realiteit. Uit het corona medewerkersonderzoek van Motivaction en PROOF blijkt dat 62% zich gewaardeerd voelt door hun leidinggevende. Dat cijfer is hoog: zaak is om dat te handhaven. De juiste aandacht van leidinggevenden blijft belangrijk.’
 4. Welke aanpak vraagt reboarding?
  ‘In een verandering waar veel staat te gebeuren, is het verstandig om je huidige medewerkers als nieuwe medewerkers te beschouwen. En ze net als bij onboarding kennis te laten maken met de nieuwe organisatie. Investeer in een reboardingprogramma waarin je alle medewerkers meeneemt in het nieuwe verhaal en ze ondersteunt tijdens de verschillende fases van de verandercurve. Met de juiste informatie en ondersteuning zorg je ervoor dat medewerkers betrokken blijven, weten waar de organisatie naartoe gaat en een actieve bijdrage leveren.’, aldus Wenda.
 5. Wat betekent dit voor de rest van de employee journey?
  Sascha Becker: ‘Het nieuwe verhaal moet in alle fases en alle contactmomenten van de employee journey betekenis krijgen, zodat structureel wordt gewerkt aan een positieve employee experience. Met de employee journey breng je de belangrijkste contactmomenten in kaart en onderzoek je waar de grootste pijn zit. Maak een plan voor de korte en lange termijn om de employee experience af te stemmen op het nieuwe verhaal van de organisatie. Begin binnen. Leiderschap en interne communicatie hebben prioriteit. Die vormen het fundament van een positieve employee experience.’

5 tips voor een goede reboarding

Hulp nodig?
Neem contact op met PROOF, bel of mail:

Wenda Bolink
wenda@proof.nl
06 41 81 53 55

Sascha Becker
sascha@proof-agency.com
06 55 12 45 90

Veemarkt 135
1019 CC Amsterdam
The Netherlands

+31 20 521 39 80
info@proof.nl
46 New Broad Street
London, EC2M 1JH
United Kingdom

info@proof-agency.com
Keep in touch with us