Author_01-Sascha.jpg

Sascha Becker

2 november 2022
3 min.
nlOnly in Dutch

HR: van kosten naar opbrengsten

In bijna elke organisatie wordt naar HR gekeken als er geld bespaard moet worden. Als er, zoals nu bij Philips, vierduizend mensen uit moeten, dan is dát de taak van HR. Maar HR kan voor de organisatie meer dan geld besparen. HR kan voor de organisatie ook geld verdienen. Het is tijd dat dit helder gemaakt wordt zodat HR, naast de CEO en CFO, een vaste plek in de boardroom krijgt. Laten we samen ervoor zorgen dat het gewoon wordt om de waarde van medewerkers in cijfers uit te drukken en daarnaar te handelen. Niet alleen praten over zachte waarden maar ook over harde opbrengsten. Want daarmee wordt medewerkers geen onrecht, maar juist recht gedaan. 

062_HR van kosten naar opbrengsten_01-2.jpg
Employee alignment

De onbekendheid van de employee journey

Er zijn nog wel wat stappen te zetten voordat het zover is. De waarde van de customer journey is de meeste organisaties ondertussen wel duidelijk. Maar die van de employee journey nog niet. Dat vind ik vooral verbazingwekkend als ik naar de schaarste op de arbeidsmarkt kijk. Om als organisatie op deze arbeidsmarkt de juiste talenten aan je te weten binden, is aandacht voor de optimale employee journey essentieel. Maar hoe doe je dat zo efficiënt en resultaatgericht mogelijk? Dat zijn vragen waar ik heldere antwoorden op wil kunnen geven en dus heb ik, samen met mijn collega’s, jarenlang onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed zijn op de employee journey.

 

Model als eerste houvast

Het employee journey model is de basis van mijn boek. De kern van dit model vormt de zogeheten employee value proposition: de belofte van een werkgever richting medewerkers.

 

EmployeeJourneyWheel_RGB_NL_12_PC_Blauw.svg

 

Elke medewerker ervaart tijdens de employee journey drie fases: die van oriënteren & solliciteren, ergens werken en weer vertrekken. En wat uit onze research naar voren kwam is dat er tijdens deze drie fases dus zes beïnvloedingsfactoren zijn die impact hebben op een medewerker en daarmee op de waarde die de medewerker de organisatie oplevert. Want het behoeft vast geen toelichting dat een gemotiveerde medewerker meer oplevert dan een gedemotiveerde medewerker. Als je dat als uitgangspunt neemt, kom je bij het fundament van het employee journey model. Het fundament wordt gevormd door de visie die de organisatie op HR heeft. Welke plek heeft HR in de organisatie? Moet HR vooral in actie komen als er vierduizend ontslagen nodig zijn of kan HR al lang voor die tijd waarde leveren en dus zelf misschien dat soort ontslagen voorkomen?

 

De stap naar waardecreator

Het mag duidelijk zijn wat ik denk: HR is allesbehalve een kostenpost. Maar ik ontmoet maar heel weinig HR directeuren die daadwerkelijk kunnen aantonen hoeveel geld hun afdeling oplevert. Tijd voor verandering dus. Van het employee journey boek is inmiddels de vijfde druk verschenen, de volledig herschreven post-corona versie. En daarna heb ik met een aantal partijen meteen doorgepakt: gezamenlijk gaan wij onderzoeken hoe we de waarde van human capital kunnen uitdrukken in cijfers. Ik bevind me in goed gezelschap: ik werk samen met de auteurs van het lezenswaardige boek Exit Fantoomtrots, Nyenrode hoogleraar Leen Paape en Leo van der Voort en softwarebedrijf Deepler. We zijn er namelijk allemaal van overtuigd dat het kan wat wij willen: de cijfers boven tafel krijgen die laten zien hoe, waar en wanneer medewerkers het verschil maken. Samengevat? Op naar die vaste plek in de boardroom voor HR. Meer lezen? https://chro.nl/artikel/hoogleraar-leen-paape-onderzoek-draagt-bij-aan-betere-positie-van-de-chro/

Meer publicaties

Koffie doen?

Neem contact met ons op, we vertellen je graag meer.

Sascha Becker
managing director

Contact

Valschermkade 37C
1059 CD Amsterdam
Nederland

+31 20 521 39 80
info@proof.nl