PROOF | change communication & employee alignment

READ THE ENGLISH VERSION

Univé
Welkom

Welkom

Coöperatieve verzekeraar Univé bestaat uit een Centrale Organisatie (CO) en Regionale Univé’s (RU’s). Univé staat voor de uitdaging haar concurrentiepositie te behouden en te versterken in een markt met steeds meer nieuwe spelers. Univé ontwikkelde een nieuwe strategie en bijbehorende merkwaarden: Samen, Zelfredzaam en Dichtbij.

In juni 2013 ontwikkelt PROOF het internal brandingconcept Welkom, waarmee de strategie wordt uitgerold en de merkwaarden betekenis krijgen voor medewerkers. Welkom staat voor de mentaliteit die bij Univé past en die nodig is om de belofte richting klanten waar te maken en de reputatie van sympathieke en betrouwbare verzekeraar te verstevigen.

Welkom is eerst geïntroduceerd tijdens medewerkersbijeenkomsten van de centrale organisatie en met een speciaal gemaakte film waaraan medewerkers van zowel de RU’s als de CO medewerking verleenden. Alle medewerkers ontvingen daarna een Welkom-krant en een merkboekje waarin de nieuwe merkwaarden stonden toegelicht. Ook ontvingen leidinggevenden een toolkit om met hun team aan de slag te gaan. Vervolgens is tijdens een speciale leidinggevendenbijeenkomst voor de CO en RU’s het concept ook aan leidinggevenden binnen de RU’s gepresenteerd.

De communicatie onder de noemer Welkom wordt volgens een op doelgroep afgestemde communicatiearchitectuur ingericht. De Welkomkrant, waarin nieuws uit de CO en RU’s samenkomt en waarin strategische onderwerpen worden belicht, wordt in een vast ritme verspreid. Er is najaar 2014 ook een interactief en sociaal intranet geïntroduceerd voor continue dialoog en samenwerking.

Begin 2014 start Univé met externe campagnes op het gebied van auto-, woon- en zorgverzekeringen. Intern vertalen we deze campagnes onder de Welkom-paraplu door. We introduceren de campagne ‘Onze leden verdienen méér Univé’, met een direct appèl op medewerkers; ‘Hoe maak jij méér Univé?’. Doel van de activatie is enerzijds de externe campagne doorvertalen en anderzijds bewustzijn onder medewerkers creëren van de urgentie op commercieel vlak stappen te zetten. De activatie wordt ingezet door de uitvoerend bestuurder van de Coöperatie. Met een mail aan alle medewerkers, een presentatie aan alle leidinggevenden van de CO en een oproep aan alle RU-bestuurders om mail en presentatie ook voor de eigen RU te gebruiken. En met een special van de Welkomkrant, ‘Hoe maak jij méér Univé-filmpjes’ en verhalen en posters van interne ambassadeurs van de campagne.

Welkom staat voor de mentaliteit die bij Univé past en die nodig is om de belofte richting klanten waar te maken en de reputatie van sympathieke en betrouwbare verzekeraar te verstevigen.

Employees
Medewerkers worden actief benaderd en gevraagd mee te denken over wat onder Welkom wordt verstaan.

Visual Language
Welkom
heeft een eigen sterke en herkenbare beeldtaal

Newspaper
De kwartaalkrant neemt medewerkers mee in de veranderingen.

In die activatie treden collega’s als ambassadeurs naar voren om te delen wat zij voor klanten hebben gedaan en iedereen op te roepen ook hun bijdrage te leveren. Zo blijven medewerkers zich bewust van hun cruciale rol in het waarmaken van de externe belofte.

Posters 

Veemarkt 135
1019 CC Amsterdam
The Netherlands

+31 20 521 39 80
info@proof.nl
46 New Broad Street
London, EC2M 1JH
United Kingdom

info@proof-agency.com
Keep in touch with us