PROOF | change communication & employee alignment

READ THE ENGLISH VERSION

SVB
Team SVB

Leren om als een team samen te werken

Al meer dan honderd jaar is de Sociale Verzekeringsbank in Nederland het belangrijkste uitkeringsorgaan op het gebied van sociale zekerheid en zorg. De Sociale verzekeringsbank staat voor grote uitdagingen nu de overheid zich steeds verder terugtrekt en steeds meer verantwoordelijkheden neerlegt bij lokale overheden.

Een stevige ambitie
De SVB heeft de ambitie om in 2016 de excellente uitvoerder te zijn van persoonsgebonden regelingen op het gebied van sociale zekerheid en zorg, voor de gehele overheid. Om haar ambitie waar te maken moet de SVB veranderen.

PROOF ontwikkelt een interne veranderstrategie: ‘Team SVB, samen, leren, doen’ om medewerkers mee te nemen in het verandertraject. Het concept is eenvoudig en maakt duidelijk dat de toekomst vraagt om een nieuwe houding en gedrag. ‘Team SVB, samen, leren, doen’ motiveert medewerkers om een belangrijke bijdrage te leveren en zo de nieuwe ambitie samen waar te maken.

Meenemen en inspireren
PROOF ontwikkelt diverse tools om de interne verandering te begeleiden. Een managementdag en een medewerkersbijeenkomst voor de aftrap van ‘Team SVB, samen, leren, doen’, een speciale krant voor medewerkers, oefeningen die managers helpen aan de slag te gaan met hun teams, een eigen ‘Team SVB’-pagina op intranet, een speciale digitale nieuwsbrief voor managers en inspirerende verhalen uit de organisatie.

Label

Management dag

Toolkit

Krant

Posters

Veemarkt 135
1019 CC Amsterdam
The Netherlands

+31 20 521 39 80
info@proof.nl
46 New Broad Street
London, EC2M 1JH
United Kingdom

info@proof-agency.com
Keep in touch with us