PROOF | change communication & employee alignment

READ THE ENGLISH VERSION

Vitens
Samen in de stroomversnelling

Met haar 1.400 medewerkers staat Vitens voor een grote uitdaging om ook in de toekomst 24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater te kunnen blijven maken en leveren. Een uitdaging, omdat toenemende vervuiling de bronnen bedreigt. Omdat groei in de vraag naar wateraansluitingen toeneemt. Omdat technologie razendsnelle sprongen neemt. En omdat klanten, stakeholders en collega’s verwachten dat Vitens in service en bedrijfsvoering aan hun veranderende verwachtingen voldoet.

Focus
Om mee te kunnen bewegen met deze ontwikkelingen brengt Vitens focus aan. De komende jaren brengt Vitens die focus aan op de beweging naar ‘datagestuurd’ en ‘mensgedreven’. Dat betekent dat Vitens inzet op het uniformeren en stroomlijnen van processen, op data en op digitalisering. En op de ontwikkeling van het vakmanschap en wendbaarheid van medewerkers. Dat moet Vitens helpen te versnellen, om ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar drinkwater en service te kunnen garanderen voor 5,7 miljoen klanten.

Samen in de stroomversnelling
Om medewerkers mee te nemen in de strategische focus, roept Vitens de hulp in van PROOF. PROOF vertaalt de strategische focus in het concept ‘Samen in de stroomversnelling’. Een concept dat de werelden van de verschillende afdelingen verbindt door actief verhalen te delen. Want de uitdagingen waar Vitens voor staat kunnen alleen als één Vitens worden aangegaan.

Teammanagers en medewerkers meenemen
Directie en Managers zijn nauw betrokken bij het ontwikkelproces. Vervolgens worden de strategie en het concept gedeeld met Teammanagers. In een film die PROOF maakt vertellen verschillende medewerkers het verhaal van Vitens – en de stroomversnelling die nodig is. Na de vertoning van de film gaan de Teammanagers met elkaar in gesprek en vertalen ze Samen in de stroomversnellingin een werkvorm naar hun eigen gedrag.

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst wordt de film ook met medewerkers gedeeld. En wordt door de directie opgeroepen tot het delen van verhalen. Om het delen van verhalen kracht bij te zetten worden medewerkers via diverse interne middelen opgeroepen hun persoonlijke momenten te delen die de bewijsvoering zijn van hun stroomversnelling. Maandelijks wordt er zo een stroomversneller van de maand uitgeroepen. Alle verhalen die verzameld worden, komen samen op het ‘Samen in de stroomversnelling’-platform op intranet.

Compelling film

Veemarkt 135
1019 CC Amsterdam
The Netherlands

+31 20 521 39 80
info@proof.nl
46 New Broad Street
London, EC2M 1JH
United Kingdom

info@proof-agency.com
Keep in touch with us