PROOF | change communication & employee alignment

READ THE ENGLISH VERSION

Dynniq
Hero’s in hightech

Dynniq is een hightechbedrijf dat geïntegreerde mobiliteits- en energieoplossingen biedt. Het bedrijf is een doorstart van een onderdeel van het voormalige Imtech en heeft een grote uitdaging. Hoe positioneer je je als employer of choicein een wereld waarin de juiste universitaire studenten schaars zijn en de concurrentie zo hevig? Met het gegeven dat talent eerder kiest voor bekendere merken? En hoe werk je intern aan een sterk werkgeversmerk, als strategische veranderingen zorgen voor onrust?

Dynniq vraagt of PROOF kan helpen met een stevige positionering en de vertaling naar een campagne.

Aantrekken specifieke doelgroep
PROOF ontwikkelt een communicatie­concept waardoor huidige en poten­tiële medewerkers Dynniq zullen onderschrijven als aantrekkelijk werk­gever. Het doel van de campagne is een specifieke doelgroep aantrekken: hbo- en universitair geschoolden met twee tot vijftien jaar werkervaring, voor de divisies Energy en Mobility. Dynniq wil hen meer bekend maken met wat zij doet en de uitdagende projecten en innovaties op het gebied van wereldwijde megatrends introduceren.

Gebruikmaken van Hero-projecten
PROOF ontwikkelt een concept waarbij de projecten van Dynniq talent direct aanspreken, in woord en beeld. De grote projecten op het gebied van energie en mobiliteit, in een wereld met een toenemende drang naar duurzaamheid en een sterke groei van stedelijke gebieden – zogenaamde Hero-projecten– koppelen we rechtstreeks aan de passie van young professionals. Bijvoorbeeld: ‘Met een slim verkeersplan stilstand voorkomen in wereldsteden. Kick jij op grootse projecten? Kliq dan voor een baan bij Dynniq.’

Scherpe mediakeuzes dragen bij aan goed resultaat
PROOF ontwikkelt in samenwerking met een mediabureau een mediastrategie en zet online en offline middelen in. Inhoudelijk kiezen we voor een mix van Hero-projecten en testimonials op video. In de testimonials vertellen medewerkers hoe het is om bij Dynniq te werken en waarom ze voor Dynniq hebben gekozen. De campagne blijkt een groot succes. In de anderhalve maand waarin de campagne loopt, behalen we de volgende resultaten:

  • 1.063.940 impressies; dit is hoe vaak de advertenties getoond zijn aan de doelgroep.
  • 3142 sessies; dit is het aantal keer dat is doorgeklikt naar de ‘werken-bij’-site.
  • 137 sollicitaties.

Veemarkt 135
1019 CC Amsterdam
The Netherlands

+31 20 521 39 80
info@proof.nl
46 New Broad Street
London, EC2M 1JH
United Kingdom

info@proof-agency.com
Keep in touch with us