PROOF | change communication & employee alignment

READ THE ENGLISH VERSION

Medisch Spectrum Twente
Goed. Beter. MST.

Achtergrond
In het snel veranderende zorglandschap kent topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente diverse uitdagingen. Financieel gezien lijdt het ziekenhuis verlies en er wordt jarenlang gewerkt aan een kostenreductieprogramma. Inmiddels is het resultaat positief, maar dit heeft veel gevraagd van de medewerkers. Zij zijn er aan toe vooruit te kijken. Met haar strategie 2018-2022 maakt MST zich klaar voor de toekomst. MST schakelt PROOF in om medewerkers mee te nemen in de strategie. PROOF ontwikkelt het concept Goed. Beter. MST. Een rechtstreekse uiting van de strategie, waarin met realisme alles gericht is op verbeteren. En waarbij de ontwikkeling en aandacht voor de medewerkers hand in hand gaat met de aandacht voor de patiënt als mens.

Reflectie met leidinggevenden
De eerste stap in de uitrol is een leidinggevendendag, waar leidinggevenden met de RvB reflecteren op de nieuwe strategie en wat er nodig is om de organisatiedoelen te behalen. Om hen te helpen met de doorvertaling van de strategie naar medewerkers, ontvangen leidinggevenden een toolkit, met onder meer de strategische agenda als PowerPoint en in een vereenvoudigde ‘praatplaat’ en het magazine ‘SAMEN’ met toelichting op en bewijsvoering voor de strategische pijlers. In een vlog doet de bestuursvoorzitter in een paar minuten de strategie uit de doeken.

 

Kick off voor medewerkers
PROOF ontwikkelt een format voor het jaarlijkse zomerfeest en kiest voor een festival opzet. Het festival is geheel in Goed. Beter. MST.-stijl: compleet met Goed. Beter. MST. Wall of fame (want de sterren om de strategie waar te kunnen maken zijn de medewerkers), een ‘babbelbox’ waarin medewerkers kunnen vertellen wat Goed. Beter. MST. voor hen betekent en vlogger Marloes – verpleegkundige bij MST – die op zoek gaat naar reacties op Goed. Beter. MST. Na afloop krijgt iedereen het magazine ‘SAMEN’ en een dopper – met de Twentse tekst ‘Dat hej je mooi doan!’ erop mee.


Bewijsvoering met verhalen
Na de aftrap creëert PROOF een centrale hub op intranet voor de communicatie over de strategie. Hier worden ook resultaten van de patiëntenmeter gedeeld.  Aangezien nog niet iedereen regelmatig online is, ontwikkelt  PROOF daarnaast een muurkrant en posters met verhalen van medewerkers die de bewijsvoering vormen voor de strategie. Iedere twee weken verschijnen vlogs over verschillende verbeterprojecten.

Resultaat
Inmiddels loopt een meting om het resultaat van de communicatie in deze fase te meten. Als doelstelling is benoemd dat 80% van de teamhoofden en medewerkers op de hoogte is van de strategie en de doelstellingen van MST. Deze pulse meting wordt regelmatig herhaald om de implementatie van de strategie te kunnen monitoren en bij te kunnen sturen.

Veemarkt 135
1019 CC Amsterdam
The Netherlands

+31 20 521 39 80
info@proof.nl
46 New Broad Street
London, EC2M 1JH
United Kingdom

info@proof-agency.com
Keep in touch with us