Proof

READ THE ENGLISH VERSION

VGZ
Van intern naar extern: onze heartbeat

September 2017, een belangrijke periode voor VGZ. Vanaf dat moment hanteren coöperatie VGZ en businessmerk VGZ dezelfde positionering, (merk)waarden en pay-off. In de nieuwe positionering staat ‘zinnige zorg’ centraal. Dat wil zeggen: betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten, bedacht en aangedragen door zorgverleners. De nieuwe pay-off luidt: ‘Met hart voor zinnige zorg.’ Voordat VGZ de pay-off met een consumentencampagne naar buiten brengt, wil zij deze eerst met haar medewerkers delen.

De vraag aan PROOF is dan ook: help ons de nieuwe pay-off intern te lanceren.

In lijn met een stevig concept voor internal branding
De lancering is in lijn met het concept voor internal branding dat PROOF een jaar eerder ontwikkelde: Samen zijn we zinnig bezig. Binnen dit concept hebben medewerkers actief voorbeelden van zinnige zorg met elkaar gedeeld. Dat vormde de aanleiding om de pay-off te veranderen en zinnige zorg ook extern uit te dragen.

Heartbeat op maat
PROOF ontwikkelt Onze heartbeat; een rap met het geluid van een hartslag als beat, geschreven door vier rappers. De input voor de rap zijn verhalen van medewerkers die het jaar ervoor intern zijn verzameld. Deze verhalen bewijzen hoe (de medewerkers van) VGZ betekenis geeft (geven) aan zinnige zorg. Op 12 september krijgen alle medewerkers bij binnenkomst een premièrekaartje voor een concert dat die dag zal plaatsvinden. Op vier verschillende locaties brengen de vier rappers Onze heartbeatten gehore. Na deze de lancering onthult VGZ de nieuwe pay-off: ‘Met hart voor zinnige zorg.’ Na hun optreden nodigen de rappers het publiek uit om in de dagen erna zelf een geluid in te sturen van een hartslag, om ‘de heartbeat van VGZ’ te maken. Vervolgens verwerken zij de ingezonden geluiden als nieuwe beat in de bestaande rap. Tot slot wordt de rap met de nieuwe (heart)beat verspreid onder alle medewerkers, met behulp van een silentdisco op kantoor en een ringtone die iedereen kan downloaden.

Klinkend resultaat
Van alle mensen die 12 september op alle vier de locaties aanwezig waren, is 70 procent naar het optreden gaan kijken. In totaal zijn er ruim vijftig geluiden ingestuurd om invulling te geven aan de ‘heartbeat van VGZ’.

 

Veemarkt 135
1019 CC Amsterdam
The Netherlands

+31 20 521 39 80
info@proof.nl
46 New Broad Street
London, EC2M 1JH
United Kingdom

info@proof-agency.com
Keep in touch with us