PROOF | change communication & employee alignment

READ THE ENGLISH VERSION

UMC Utrecht
Connecting Worlds

Met ruim 13.500 medewerkers is UMC Utrecht actief op drie gebieden: onderzoek, onderwijs en zorg. UMC Utrecht wil ook in deze snel veranderende wereld op deze drie gebieden toonaangevend blijven. Daarom is een nieuwe strategie ontwikkeld: Connecting Worlds genaamd. De strategie geldt voor de periode 2020 tot 2025. Alle medewerkers moeten deze strategie begrijpen, uitdragen en uiteindelijk natuurlijk realiseren. PROOF helpt mee om dat te bewerkstelligen.

Connecting worlds
De strategie kwam met veel zorgvuldigheid tot stand. Een jaar lang zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers, patiënten, experts, adviesraden en externe stakeholders over wat ervoor nodig is om toonaangevend te blijven en waarom dat belangrijk is. Uit de gesprekken komt naar voren dat alle betrokkenen van mening zijn dat ieder mens telt en dat wordt dan ook het uitgangspunt van de nieuwe strategie. Om de strategie te realiseren wil UMC Utrecht multidisciplinair samenwerken met partners uit haar (zorg)netwerk, innoveren op alle drie de gebieden waar ze actief is (onderzoek, onderwijs en zorg) en meer focus aanbrengen in haar activiteiten.

Strategie
De strategie legt uit wat UMC Utrecht wil bereiken, hoe ze dat wil bereiken en hoe de missie ‘samen verbeteren we van de gezondheid van mensen en creëren we de zorg van morgen’ richtinggevend is en blijft. Ook legt de strategie uit wat de korte- en de lange termijn doelen zijn en hoe je als medewerker en leidinggevende daaraan kunt bijdragen. In de laatste fase van de strategieontwikkeling barstte de COVID-19-crisis in volle omvang los. Het voelde voor UMC Utrecht aan de ene kant vreemd om midden in die crisis te besluiten over een meerjarige strategie. Aan de andere kant zag men juist nu mooie voorbeelden van werken aan maatschappelijke uitdagingen. UMC Utrecht zegt daarover zelf: ‘We zien dat in de intensieve samenwerking binnen het zorgnetwerk voortdurend vernieuwing plaatsvindt. We zien wetenschappers multidisciplinair samenwerken in de zoektocht naar oplossingen en gebruikmaken van kennispartners buiten hun eigen vakgebied. We zien hoe onze docenten, samen met studenten en andere UMC’s, het onderwijs in snel tempo aanpassen om meer en andere vormen van online onderwijs mogelijk te maken. De crisis bevestigde dat onze richting voor de toekomst eigenlijk al is ingezet. Hoe mooi is dat.’ Met een light-versie – een online talkshow in een pop-up studio – vond de introductie van de nieuwe strategie plaats. Verschillende divisies en directies hebben er daarna een vervolg aan gegeven in online bijeenkomsten met hun medewerkers.

Afdeling Communicatie toont flexibiliteit
Met een light-versie – een online talkshow in een pop-up studio – vond de introductie van de nieuwe strategie plaats. Verschillende divisies en directies hebben er daarna een vervolg aan gegeven in online bijeenkomsten met hun medewerkers. De afdeling Communicatie van UMC Utrecht laat haar kracht en flexibiliteit zien. Op een aangepaste wijze toch een strategie introduceren: dat vraagt lef en doorzettingsvermogen.

Strategieboekje (zie het hele boekje hier)

Veemarkt 135
1019 CC Amsterdam
The Netherlands

+31 20 521 39 80
info@proof.nl
46 New Broad Street
London, EC2M 1JH
United Kingdom

info@proof-agency.com
Keep in touch with us