PROOF | change communication & employee alignment

READ THE ENGLISH VERSION

Boek: Alignment 2.0

Alignment is voor veel professionals nog een lastig woord. Dat gaat snel veranderen, want ons vierde boek is gepubliceerd: Alignment 2.0. De optelsom van internal branding en employer branding in de praktijk.

Alignment 2.0 gaat over hoe communicatie- en hr-professionals effectief kunnen samenwerken aan alignment. Tijdens de gehele employee journey. Door potentiële, huidige en oud-medewerkers met goede internal en employer branding te betrekken bij het organisatieverhaal, creëer je een aligned workforce. Medewerkers die iedere dag het beste van zichzelf geven en weten hoe ze kunnen bijdragen aan de gemeenschappelijk ambitie. In het boek staan de stappen beschreven om te komen tot een aligned workforce. Met 15 cases uit de dagelijkse praktijk, 15 interviews met professionals en de nodige leestips, is het vooral ook een praktisch boek.

Auteur is Bea Aarnoutse, managing partner en strategy director. Lees hieronder vijf vragen aan Bea over het boek en/of bestel het boek direct.

 

1. Alignment, waarom?

Het is voor organisaties van groot belang dat medewerkers op de hoogte zijn van en hun steentje kunnen bijdragen aan strategische doelstellingen. Het waarmaken van de belofte aan de buitenwereld begint bij medewerkers. Bij hun doen en laten. Alignment van medewerkers draagt bij de reputatie. De kracht van medewerkers wordt nog wel eens onderschat. Wij zien elke dag wat verbinding van medewerkers, met elkaar en met de organisatie, kan betekenen voor organisaties. Daar gaan we in dit boek uitgebreid op in. De klant kan nooit centraal staan als niet eerst de medewerkers centraal staan.

2. Is dat een nieuw inzicht?

Nee, sinds de oprichting van PROOF in 2001 is ons motto ‘intern beginnen, is extern winnen’. Dat klinkt cliché, maar het is precies waar er in de praktijk nog veel resultaat te behalen is. In het voorwoord van onze eerste boek uit 2010 (internal branding 2.0), benoemt prof. dr. Cees van Riel dat de groeiende aandacht voor strategisch alignment een van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste tijd is. En dat je je reputatie bouwt op basis van een goed begrip van het bedrijf intern en in verbinding met de organisatiewaarden. Daar zijn wij samen met onze klanten dagelijks mee bezig. Alignment van medewerkers en potentiële medewerkers ligt aan de basis van reputatiemanagement en er is veel om te doen. Organisaties die alignment in de praktijk goed toepassen, winnen veel.

3. En nu dus dit boek?

Over alignment zijn al wel boeken geschreven, neem the alignment factor (2012). Dat boek beschrijft de theorie van alignment van relevante stakeholders zeer nauwgezet. Wat er nog niet is, is een boek dat handvatten geeft voor de praktijk. Theorie is een, de praktijk is twee. En net als in onze eerdere boeken staat die praktijk centraal. Na lezing moet je meteen denken, dit ga ik er morgen mee doen. In het boek richten we ons op zowel de communicatie- als de hr-professional. En benadrukken we het denken vanuit de hele employee journey.

4. Het grootste inzicht?

Het levert veel op als organisaties niet alleen kijken naar wat de klant wil, maar ook

weten en werken aan wat medewerkers willen. Op dat gebied is nog een wereld te winnen. De disciplines HR, Communicatie en Marketing weten elkaar vaak niet automatisch (erger nog: soms helemaal niet) te vinden. Dat is echt een gemiste kans. Terwijl alle disciplines wel handelen vanuit dezelfde strategie. Die strategie gebruiken wij als startpunt en verwoorden we in een aansprekend verhaal en communicatieconcept waaraan medewerkers zich kunnen verbinden. Daarbij zorgen we er natuurlijk ook voor dat medewerkers de strategie van de organisatie kunnen vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Hoe kan ik er elke dag aan bijdragen, daar gaat het om. Op die manier komen HR, Communicatie en Marketing vanzelf bij elkaar. We hebben sinds het verschijnen van internal branding 2.0 veel cases die dat bewijzen.

5. Wat is de relatie tussen alignment, employer branding en internal branding?

Interne en externe communicatie komen steeds dichter bij elkaar. Het vertrekpunt van internal en employer branding moet daarom hetzelfde zijn: de strategie en het daarbij behorende verhaal van de organisatie. Wij geloven in geïntegreerde communicatie en dat vraagt om concrete verbinding tussen de binnen- en de buitenwereld. We zien dat ook bij onze opdrachtgevers. Die werelden brengen we samen. En dat versterkt alignment.

Bestel het boek Alignment 2.0. De optelsom van internal en employer branding in de praktijk.

Auteur:
Uitgever:
ISBN:
Bea Aarnoutse
Boom
9789492196095
Taal: Nederlands
Verschijningsvorm: Boek
Aantal bladzijden: 224
Verschijningsdatum:
Prijs:
Inkijkexemplaar:
17 mei 2016
€27,95
Boek_Alignment_2.0_inkijkexemplaar

 

Veemarkt 135
1019 CC Amsterdam
The Netherlands

+31 20 521 39 80
info@proof.nl
46 New Broad Street
London, EC2M 1JH
United Kingdom

info@proof-agency.com
Keep in touch with us