PROOF | change communication & employee alignment

UMC Utrecht
Connecting Worlds

Met ruim 13.500 medewerkers is UMC Utrecht actief op drie gebieden: onderzoek, onderwijs en zorg. UMC Utrecht wil ook in deze snel veranderende wereld op deze drie gebieden toonaangevend blijven. Daarom is een nieuwe strategie ontwikkeld: Connecting Worlds genaamd. De strategie geldt voor de periode 2020 tot 2025. Alle medewerkers moeten deze strategie begrijpen, uitdragen en uiteindelijk natuurlijk realiseren. PROOF helpt mee om dat te bewerkstelligen.

Connecting worlds
De strategie kwam met veel zorgvuldigheid tot stand. Een jaar lang zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers, patiënten, experts, adviesraden en externe stakeholders over wat ervoor nodig is om toonaangevend te blijven en waarom dat belangrijk is. Uit de gesprekken komt naar voren dat alle betrokkenen van mening zijn dat ieder mens telt en dat wordt dan ook het uitgangspunt van de nieuwe strategie. Om de strategie te realiseren wil UMC Utrecht multidisciplinair samenwerken met partners uit haar (zorg)netwerk, innoveren op alle drie de gebieden waar ze actief is (onderzoek, onderwijs en zorg) en meer focus aanbrengen in haar activiteiten.

Strategie
De uitkomst van die gesprekken wordt gevat in een strategie die in een later stadium in boek- en filmvorm wordt doorvertaald naar de medewerkers en managers. De strategie legt uit wat UMC Utrecht wil bereiken, hoe ze dat wil bereiken en hoe de missie ‘samen verbeteren we van de gezondheid van mensen en creëren we de zorg van morgen’ richtinggevend is en blijft. Ook legt de strategie uit wat de korte- en de lange termijn doelen zijn en hoe je als medewerker en leidinggevende daaraan kunt bijdragen.

Gezicht
PROOF ontwikkelt aanvullend een middelenmix die de medewerkers informeert en motiveert. Zo worden medewerkers bijvoorbeeld geactiveerd door onder andere het insturen van selfies om letterlijk een gezicht te geven aan de strategie Connecting Worlds. De leidinggevenden krijgen aanvullende middelen waarmee zij het gesprek met hun teams kunnen ondersteunen en sturen. En door externe stakeholders aan het woord te laten over hun verwachtingen van UMC Utrecht, brengen we de ook de buitenwereld naar binnen. Connecting Worlds in alle opzichten.

Veemarkt 135
1019 CC Amsterdam
The Netherlands

+31 20 521 39 80
info@proof.nl
46 New Broad Street
London, EC2M 1JH
United Kingdom

info@proof-agency.com
Keep in touch with us